Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano
Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano
Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano

Serveis d'advocats i assessorament legal a Girona

Tomás Martínez Lozano Tomás Martínez Lozano, Advocat, profesor associat del departament de dret privat de la Universitat de Girona,  amb la següent formació:


- Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona l'any 1989, Advocat, col·legiat núm. 2013 de l'Iltre. col·legi d'advocats de Girona.
- Diplomat a l' Escola Professional i de Pràctica Jurídica “Roda Ventura”.
- Curs Elemental d'Urbanisme (Col. d’Advocats de Barcelona) 1.992.
- Màster en Dret Immobiliari (Col. d’Advocats de Barcelona) 1.993.
- Curs sobre la Contractació Patrimonial i Gestió Demanial dels Béns de les Administracions Públiques.
- Jornades sobre l'Arbitratge al Dret Administratiu 1.994
- Curs de Dret Urbanístic (Institut d' Estudis Superiors Abat Oliva) 1.995.
- Seminaris de Delegació, Motivació i Direcció per Objetius (Communications Studies & Consulting) 1.995. 
- Curso nova Llei d' Arrendaments Urbans (Col. d’Advocats de Barcelona) 1.995.
- Curs de Dret Matrimonial Canònic (Col. d’Advocats de Barcelona) 1.997.
- Congrés d'Abocats Joves de Catalunya (Palamós 1.997) 
- VI Congré de Responsabilitat Civil (Col. d’Advocats de Barcelona) 1.998.
- II jornades de dret de la circulació “Reparació del dany corporal, els processos” Enfoque XXI (Barcelona juny de 1.998) 
- IV Congreso Andaluz de Ciencias Médicas “derecho penal y Psiquiatría criminal y forense” (Cádiz 1.998)  
- Jornada sobre la nova Llei de propietat Horizontal (col. Advocats de Barcelona Maig de 1.999)
- Curs especializació per a la intervenció lletrada a la jurisdicció de menors de durada 27 hores lectives (Centre d'estudis jurídics i formació especializada del Departament de Justícia de la Generalitat de Cataluny, octubre del 2.000)
- Jornades monogràfiques de la nova LEC (Col. Advocats de Girona febrer del 2.001)
- Professor asociat de la Universitat de Girona, des de 1.998 adscrit al departament de dret Privat, impartint la disciplina de Dret Civil.
- Professor de la Fundació “Universitat de Girona: Innovació i Formació”, impartint assignatura de Propietat Horizontal i Règim Jurídic de la Propietat i Registre de la Propietat. Diplomatura de especialista en estudis immobiliaris.

Martínez Lozano Advocats - C/ Jaume I, núm. 48 1r B - 17001 Girona - Telf. 972 218 967 - info@martinezlozano.es - Nota legal