Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano
Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano
Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano

Dret Civil

Reclamacions contra la Administració

Succesions testades i ab-intestat (declaracions d' hereus)

Reclamacions de legítimes

Reclamacions de Quantitat (monitoris, verbals, ordinaris, canviaris)

Responsabilitat Civil (trànsit, mèdiques, assegurances, constructiva)

Arrendaments urbans i propietat horizontal

Contratació Civil

Permutes

Constitució de Comunitats de Propietaris, de béns i Societats Civils

Martínez Lozano Advocats - C/ Jaume I, núm. 48 1r B - 17001 Girona - Telf. 972 218 967 - info@martinezlozano.es - Nota legal