Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano
Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano
Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano

Enllaços d'interés

ORGANISMES OFICIALS I ENTITATS
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
Dóna accés al web de la Agència Tributària, ens ofereix informació sobre fiscalitat i permet la realització de diferents tràmits online.

SEGURETAT SOCIAL
Dóna accés al web de la Seguretat Social i ens ofereix informació sobre filiació, cotització, prestacions i pensions.

GENERALITAT DE CATALUNYA
Dóna accés al web institucional de la Generalitat de Catalunya i als seus diferents departaments.

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Portal tributari de la Generalitat de Catalunya. Ens ofereix informació relativa als tributs que gestiona el Departamento de Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Dóna accés al web del Instituto Nacional de Estadística i permet consultar les diferents estadístiques que realitza aquest organisme.

BANC D' ESPANYA
Dóna accés al web d' inici del Banc d' Espanya, i permet consultar tota la normativa que afecta al sector bancari.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL
Dóna accés al web del Instituto de Crédito Oficial, i permet obtenir informació sobre les diferents ofertes de finançament que aquesta entitat pública empresarial.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Dóna accés al web del Servicio Público de Empleo Estatal, ofereix informació sobre prestacions i permet realitzar tràmits online.

MINISTERI DE JUSTICIA
Dóna accés al web del Ministeri de Justicia i ofereix una complerta informació sobre la activitat del Ministeri i sobre els tràmits judicials que impliquen més frequentment als ciutadans.

DIARIS I BUTLLETINS OFICIALS
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Dóna accés al web del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i permet buscar les publicacions d'aquest Diari.

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
Dóna accés al web del Boletín Oficial del Estado i permet buscar les publicacions d'aquest butlletí.

DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA
Dóna accés al web del Diari Oficial de la Unió Europea i permet buscar a la base de dades eur-lex de legislació de la Unió Europea.

ACTIVITAT PROFESSIONAL
COL·LEGI D' ADVOCATS DE GIRONA
Dóna accés al web de l' Iltre. Col·legi d' Advocats de Girona.

COL·LEGI D'ADVOCATS DE FIGUERES
Dóna accés al web de l' Iltre Col·legi d'Advocats de Figueres.

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA
Dóna accés alo web del Consejo General de la Abogacía Española.

CONSELL DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA
Dóna accés al web del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya.

CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA
Dóna accés al web del Consejo General de Procuradores de España.

COL·LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA
Dóna accés al web de l' Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya.

COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES
Dóna accés al web del Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, permet fer tràmits online.

ÀREA JURISPRUDENCIAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Dóna accés al web oficial del Tribunal Constitucional i permet recerques de jurisprudencia del mateix.

TRIBUNAL SUPREM
Dóna accés al portal del Trubunal Suprem i permet recerques de documentació, arxius i jurisprudència del mateix.

TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LES COMUNITATS EUROPEES
Dóna accés al web oficial del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i permet recerques de la seva jurisprudència.

TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS
Dóna accés al web oficial del Tribunal Europeu de Drets Humans i permet recerques jurisprudencials i bibliogràfiques relacionades amb aquesta institució.


Martínez Lozano Advocats - C/ Jaume I, núm. 48 1r B - 17001 Girona - Telf. 972 218 967 - info@martinezlozano.es - Nota legal