Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano
Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano
Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano Despatx d'advocats a Girona Martínez Lozano

Reservats tots els drets


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dret de la informació
Als efectes del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, Tomàs Martínez Lozano informa la existència d'un fitxer automatizat de dades de caràcter personal creat per Tomàs Martínez Lozano i sota la seva responsabilitat amb la finalitat de realizar el manteniment i gestió de la relació amb els solicitants de informació o clients que han accedit per mitjà dels formularis electrònics d'aquest web o per mitjà de missatges de correu electrònic. El fitxer referit ha estat inscrit a la Agència de Protecció de Dades.

Finalitat
Les dades que vostè facilita a Tomàs Martínez Lozano. te amb finalitat gestionar la seva sol·licitut, facilitar-li la informació i/o serveis que soliciti i pogui oferir-li nous serveis.

Consentiment de l' usuari
L'ús dels esmentats formularis, aixií com l'enviament d'un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses als mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedits a tercers. Excepte els camps que expressament s'indiqui el contrari, el lliurament d'informació requerida sobre les dades personals tindran el caràcter de voluntària, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una merma a la quantitat i qualitat dels serveis que vostè sol·liciti. La manca de cumplimentació dels camps determinats com a obligatoris o el subministra de dades incorrectes imposibilitarà que Tomàs Martínez Lozano pugui prestar-li els serveis que seleccioni, gestionarla seva solicitut o remitir-li la informació solicitada.

Dret d' accés
Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancelació i oposició al tractament de les seves desdes personals, en els termes i condicions previstos a la pròpia LOPD. Per a major comoditat, també podrà exercir els drets abants esmentats dirigint-se a la següent direcció de correu electrònic: info@martinez-lozanoadvocats.com . Tomàs Martínez Lozano no utilitza tàctiques de "Spaming", i tampoc quedan registrats els usuaris por una simple visita al nostre Web. Tomàs Martínez Lozano només tractarà la informació que l'usuari ens comuniqui per mitjà de correu electrònic, o a l'informar-se sobre els nostres serveis professionals.

Seguretat
Tomàs Martínez Lozano manté els nivells de seguretat de protercció de les seves dades conforme al que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/99 de 13 de Desembre i el real decret 1720/2007 relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i posa tots els mitjans tècnics l seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, ús no autoritzat i rabatori de les dades que vostè faciliti a en Tomàs Martínez Lozano, sens perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables. Respecte a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres per mitjà de la nostre direcció de correu electrònic info@martinez-lozanoadvocats.com

 


Martínez Lozano Advocats - C/ Jaume I, núm. 48 1r B - 17001 Girona - Telf. 972 218 967 - info@martinezlozano.es - Nota legal