Despacho de abogados en Girona Martínez Lozano
Despacho de abogados en Girona Martínez Lozano
Despacho de abogados en Girona Martínez Lozano Despacho de abogados en Girona Martínez Lozano Despacho de abogados en Girona Martínez Lozano Despacho de abogados en Girona Martínez Lozano Despacho de abogados en Girona Martínez Lozano Despacho de abogados en Girona Martínez Lozano

Servicios jurídicos y de asesoramiento legal en Girona

Tomás Martínez Lozano Tomás Martínez Lozano, Advocat, profesor associat del departament de dret privat de la Universitat de Girona,  amb la següent formació:

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona l'any 1989, Advocat, col·legiat núm. 2013 de l'Iltre. col·legi d'advocats de Girona.
- Diplomat a l' Escola Professional i de Pràctica Jurídica “Roda Ventura”.
- Curs Elemental d'Urbanisme (Col. d’Advocats de Barcelona) 1.992.
- Màster en Dret Immobiliari (Col. d’Advocats de Barcelona) 1.993.
- Curs sobre la Contractació Patrimonial i Gestió Demanial dels Béns de les Administracions Públiques.
- Jornades sobre l'Arbitratge al Dret Administratiu 1.994
- Curs de Dret Urbanístic (Institut d' Estudis Superiors Abat Oliva) 1.995.
- Seminaris de Delegació, Motivació i Direcció per Objetius (Communications Studies & Consulting) 1.995. 
- Curso nova Llei d' Arrendaments Urbans (Col. d’Advocats de Barcelona) 1.995.
- Curs de Dret Matrimonial Canònic (Col. d’Advocats de Barcelona) 1.997.
- Congrés d'Abocats Joves de Catalunya (Palamós 1.997) 
- VI Congré de Responsabilitat Civil (Col. d’Advocats de Barcelona) 1.998.
- II jornades de dret de la circulació “Reparació del dany corporal, els processos” Enfoque XXI (Barcelona juny de 1.998) 
- IV Congreso Andaluz de Ciencias Médicas “derecho penal y Psiquiatría criminal y forense” (Cádiz 1.998)  
- Jornada sobre la nova Llei de propietat Horizontal (col. Advocats de Barcelona Maig de 1.999)
- Curs especializació per a la intervenció lletrada a la jurisdicció de menors de durada 27 hores lectives (Centre d'estudis jurídics i formació especializada del Departament de Justícia de la Generalitat de Cataluny, octubre del 2.000)
- Jornades monogràfiques de la nova LEC (Col. Advocats de Girona febrer del 2.001)
- Professor asociat de la Universitat de Girona, des de 1.998 adscrit al departament de dret Privat, impartint la disciplina de Dret Civil.
- Professor de la Fundació “Universitat de Girona: Innovació i Formació”, impartint assignatura de Propietat Horizontal i Règim Jurídic de la Propietat i Registre de la Propietat. Diplomatura de especialista en estudis immobiliaris.

Martínez Lozano Advocats - C/ Jaume I, núm. 48 1r B - 17001 Girona - Telf. 972 218 967 - info@martinezlozano.es - Nota legal